Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Cliënt: een natuurlijke persoon die zich aanmeld via de website zoekjebewindvoerder.nl
Professionals: professionele bewindvoerders, curators, mentors en budgetbeheerders die aangesloten zijn bij zoekjebewindvoerder.nl
CIF Professional: de verantwoordelijke van de website zoekjebewindvoerder.nl

De diensten van zoekjebewindvoerder.nl

Via deze website kunnen cliënten zich aanmelden die een beschermingsbewindvoerder wensen. Zoekjebewindvoerder.nl brengt de situatie van de cliënt in kaart en spant zich in voor een match met een passende bewindvoerder, welke is aangesloten bij ons platform.
Via deze website kunnen eveneens cliënten die op zoek zijn naar een andere bewindvoerder ( om welke reden dan ook) zich aanmelden. Zoekjebewindvoerder.nl brengt de situatie en wensen van de cliënt volledig in kaart middels een telefonische intake met cliënt. Indien noodzakelijk en gewenst wordt er contact opgenomen met de huidige bewindvoerder van cliënt. Met deze informatie wordt de casus voorgedragen aan een beschermingsbewindvoerder die gekoppeld is aan ons platform.

Soorten, doelen, rechtsgronden en termijn van verwerking van persoonsgegevens Aan de verwerking van uw gegevens liggen de volgende rechtsgronden ten grondslag: toestemming van de persoon/bezoeker voor het verwerken van zijn persoonsgegevens, het verwerken is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst. Bij het verwerken van persoonsgegevens kan onderscheid worden gemaakt tussen twee verschillende gebruikers van de Website van Verantwoordelijke. Indien gebruiker een woningzoekende is, wordt bij de registratie op de website aangegeven welke gegevens verplicht ingevuld moeten worden. Dit zijn voor woningzoekende de voor- of achternaam, telefoonnummer, woonplaats & e-mailadres. Optioneel voor woningzoekende is om een account aan te maken met een Facebook of Gmail account.
De website en diensten zorgen enkel voor een mogelijke match met een passende beschermingsbewindvoerder.

Kosten voortkomend uit het aanvragen en overstappen van bewindvoerder

Zoekjebewindvoerder.nl brengt geen kosten in rekening aan cliënten die gebruik maken van het aanmeldformulier of van onze overstapservice. Deze diensten bieden wij volledig gratis aan.
Indien cliënt overstapt, kan de rechtbank hier kosten voor in rekening brengen. Daarnaast dient cliënt een maandelijkse vergoeding te betalen aan de professionals( zijnde de bewindvoerder, mentor, curator of budgetbeheerder). Zoekjebewindvoerder.nl heeft geen enkel invloed op de kosten die in rekening worden gebracht door de rechtbank of door deze professionals.

CIF Professional

CIF Professional is een online platform dat vraag en aanbod bij elkaar brengt. De organisatie draagt zorg voor zowel het screenen van de cliënten als de professionals. Cliënten kunnen bij zoekjebewindvoerder.nl slechts in contact worden gebracht met een professional. CIF professional heeft geen invloed op de dienstverlening en tarieven van de professionals en draagt hier ook niet de verantwoordelijkheid voor.

Verplichtingen cliënt

Om het proces goed te laten verlopen dient cliënt de vragen bij aanmelding of overstappen naar waarheid in te vullen.

Informatie en registratie

Om te komen tot een volledig beeld van de situatie van de cliënt en het matchen met de juiste professionals is het noodzakelijk om de informatie in de aanmeldings- en overstapsformulier te verwerken en te bewaren. De door de cliënt verstrekte informatie wordt door CIF Professional verwerkt en gedeeld met een aangesloten professionals en/of, indien er sprake is van een overdracht, de huidige beschermingsbewindvoerder van cliënt. De persoonlijke informatie van cliënten wordt enkel gedeeld met bovenstaande partijen en nimmer met derde(n). Op deze registratie is de wet AVG van toepassing. Tevens verwijzen wij u naar onze privacyverklaring.

Aansprakelijkheid

CIF Professional is een online platform dat vraag en aanbod bij elkaar brengt. CIF Professional heeft geen aansprakelijkheid over de werkzaamheden en diensten welke aangesloten professionals uitvoeren voor de doorverwezen cliënten. Slotbepaling: CIF Professional is bevoegd tegemoet te komen aan zwaarwegende onbillijkheden die zich bij de toepassing van deze regeling kunnen voordoen. Elke aangemelde cliënt bij zoekjebewindvoerder.nl gaat akkoord met de algemene voorwaarden en privacyverklaring welke op de websites gepubliceerd staan. Daarnaast worden deze algemene voorwaarden op verzoek kosteloos toegezonden.